BGEN

Skype Me™!

 

  За ЕдюкоКурсове"Деца в риск"Център ЕдюкоTeam buildingКонтакти  
   

ТЪРСИКАЛЕНДАРКУРСОВ КАЛЕНДАР ЛЯТО - 2017

 

ЗАЯВИ УЧАСТИЕ


От тук можете да заявите участие в курс


 

TEAM BULDING


Тeam building обучението е процес на изграждане на ефективно работещ екип.

 

КНИГА ЗА ГОСТИ


Моля посете нашата книга за гости!
Вашето мнение е важно за нас
.


 

 
 
 

 

 

 

 

Първото ЕДЮКО училище е основано през 1969 година в Британска Колумбия, Канада, от новозеландския педагог Джеф Тиш като лятна школа за млади хора. Основната цел е откриване и развиване на лидерския потенциал чрез преживявания сред дивата природа. През 80-те години започва разрастването на мрежата от Едюко училища по света с основаването на Едюко Австралия и Едюко Колорадо в САЩ. През 90-те години следва основаването на Едюко училищата в Южна Африка, Южна Корея, България и Бразилия. От 2002 година член на EDUCO International Alliance e и немската неправителствена организация GFE–Erlebnistage e.V. - Едюко Германия. От 2012 към EDUCO International се присъедини и основаната през 2006 в Пекин, Китай – „Jump Foundation”.

Философия и ценности

ЕДЮКО вярва, че съдбата на човечеството се определя от уникалния принос на всяка една личност, независимо от възраст, пол, религия, цвят на кожата, материален и социален статус. Оценяването на нуждата и практическото предоставяне на свобода и възможности на всяка личност за самоопределение е от фундаментално значение за този принос. Многогодишната възпитателна работа с хората показва, че правото на самоопределение не се дарява или преподава, а се придобива чрез опита от лично преживяване. ЕДЮКО смята, че природата е най- подходящото място за придобиването на подобен опит, защото е най-близка до човешката същност. Това позволява на човек да открие и осмисли връзката между себе си и природата , както и че всичко в този свят е взаимно свързано. Така придобития опит, но вече изведен извън локалния контекст и националните граници, води до намирането на общите ценности, свързващи хората на Земята.

Цел

Основна цел на ЕДЮКО е да предлага предизвикателни занимания сред природата, които спомагат за пълно разгръщане на личностния потенциал, обогатяват ценностната система, възпитават духовна чувствителност към обкръжаващия ни свят и водят до развиване на хармонични личности, общество и свят. Програмите, които провеждат Едюко училищата са основани върху методите на Обучение чрез преживяване. Повечето от заниманията се провеждат на открито, сред природата /Experiential outdoor education/. Предназначени са за хора от всяка възраст, с фокус върху децата и младежите.

Структура и задачи

Всяко Едюко училище в света е регистрирано като организация с нестопанска цел, според законите на собствената си страна, след оторизация от Борда на директорите на Educo International Alliance.
Обединяващи Едюко организациите са ръководните ценности и оперативните критерии. Всяка организация е равнопоставен и независим член на Educo International Alliance.
Работата на Educo International Alliance се координира от Борд на директорите, представен от всяка организация. В помощ на Борда на Директорите е Международен консултативен съвет.
Международен изпълнителен екип подпомага мисията на Едюко в международен план. Този екип се избира от Борда на Директорите с помощта на Международния консултативен съвет.

Всяка година, на ротационен принцип, се провежда Международна среща на Едюко организациите. На нея се обсъждат въпроси във връзка с обмена на опит и добри практики, стандартите за безопасност, методически обмен, обмен на участници, инструктори и стажанти. Планират се международни програми и общи проекти. Обсъждат се възможности за откриване на нови училища.

 

начало

МЕЖДУНАРОДНИ КРИТЕРИИ ЗА ЕДЮКО ОРГАНИЗАЦИЯ

 

  Въплъщава целите на Едюко и е свободна от всякакво влияние, която би и отнела тази възможност.

  Изпълнява програми, които:

- са ориентирани към младите хора и обучението чрез преживяване
- дават знания и умения, приложими в живота
- стриктно спазват стандартите за безопасност
- са достъпни за всички слоеве на обществото
- са съобразени с възрастта и зрелостта
- поддържат връзка с участниците и извън курсовите занимания
- имат ясни процедури за оценка на резултатите
- осигуряват индивидуална грижа и внимание към всеки участник.

  Е организация с нестопанска цел.

  Е отговорна и се грижи за финансовата си жизнеспособност.

  Демонстрира ефективност във финансово, техническо и организационно отношение.

  Провежда нейерархичен процес на вземане на решения.

  Включва всички поколения в управлението и планирането.

  Не дискриминира по отношение на раса, пол, занятие, възраст, култура, религия.

  Цени, защитава и насърчава благополучието на своя персонал.

  Наема местна работна сила и търси разнообразие на всички нива. Участва в обмена на персонал и
      курсисти с другите Едюко организации.

  Предлага възможности за непрекъснато усъвършенстване и обучение на своя персонал.

  Има изградени системи за организационна оценка и преглед.

  Има ясни критерии за това как ръководния персонал дава положителен пример.

  Свързана е с културата на дадената страна и е обществено отговорна.

  Практикува и преподава етика на околната среда, цени и защитава природния свят.

 

начало

Запазени права!

© 1997 - 2015 Международна школа Едюко® България - Всички права запазени!

Съдържанието на тази web-страница, както и прилежащите фото галерии се предоставят от Международна школа Едюко България само за Ваше лично ползване. Вие сте съгласни, че няма да репродуцирате, препращате, публикувате, разпространявате и използвате съдържимото с друга цел освен за лично ползване, без изричното писмено разрешение на  Международна школа Едюко България.

ФОТОГАЛЕРИЯ


Вижте любимите моменти от вашето приключение.

 

МЕТОДИКА


От тук може да прочетете подробно за Обучението чрез преживяване

 

КРИТЕРИИ


Международни критерии за Едюко организация

 

РЕКЛАМИРАЙ ТУК   
 

Copyright © 1997 - 2015 Educo Bulgaria |