BGEN 

Skype Me™!

 

  За ЕдюкоКурсове"Деца в риск"Център ЕдюкоTeam buildingКонтакти  
   

ТЪРСИКАЛЕНДАРКУРСОВ КАЛЕНДАР ЛЯТО - 2017

 

КНИГА ЗА ГОСТИ


Моля посете нашата книга за гости!
Вашето мнение е важно за нас
.

Как да помогнете

Скъпи приятели на Едюко България, една от основните цели на нашата организация е да даде възможност на деца от всички социални слоеве на обществото ни да се включват в нашите програми. Независимо от желанието на много от тях и на техните родители, те нямат тази възможност поради тежко социално и материално положение. За осигуряване участието на тези деца в отворените ни курсове и в специализираните по Програма “Деца в риск”, ние разчитаме на проекти към финансиращи програми и на финансова помощ от местни и чуждестранни физически и юридически лица.

Как можете и вие да помогнете

  • С малки парични помощи за частично спонсориране;

  • Със средства, подпомагащи частично или напълно участието на определен от вас брой деца;

  • Като се ангажирате с дългосрочна договорна финансова подкрепа на Програма “Деца в риск”;

  • Чрез популяризиране дейността на Едюко България по програма “Деца в риск”;

  • По уникален за вас начин, който ще се радваме да споделите с нас.

По ваше желание Едюко България може да предложи:

  • договор и сертификат за дарение;
  • отразяване на подкрепата ви в публичното пространство чрез нашите медийни изяви /радио, телевизия, публикации в пресата/.
  • отразяване на нашата Интернет страница и в електронния ни бюлетин на информация за вашата финансова подкрепа.
  • публикуване на логото и създаване на линк към Интернет страницата на спонсорите и дарителите от нашата Интернет страница.

Изказваме своята сърдечна благодарност и признание към всички хора, проявили чувство на отговорност, разбиране и обич към децата. Вашата навременна морална и финансова подкрепа помага на много деца да се чувстват обичани и значими, да повярват в доброто, в себе си и в другите!

 

     
 

Copyright © 1997 - 2015 Educo Bulgaria |