BGEN

Skype Me™!

 

  За ЕдюкоКурсове"Деца в риск"Център ЕдюкоTeam buildingКонтакти  
   

ТЪРСИКАЛЕНДАРКУРСОВ КАЛЕНДАР ЛЯТО - 2017

 

ЗАЯВИ УЧАСТИЕ


От тук можете да заявите участие в курс


 

TEAM BULDING


Тeam building обучението е процес на изграждане на ефективно работещ екип.

 

КНИГА ЗА ГОСТИ


Моля посете нашата книга за гости!
Вашето мнение е важно за нас
.


 

МЕТОДИКА

Обучение чрез преживяване

Обучението чрез преживяване е философия на обучението, разработена в края на деветнайсети век. Теоретичното развитие на Обучението чрез преживяване съвпада с развитието на когнитивната и възрастовата психология, психологията на детското развитие и обучението на възрастните. Същността на Обучението чрез преживяване е обобщена от философа Джон Дюи в неговата “ Теория на преживяването”. През четирийсетте години на двадесети век организационният теоретик Курт Левин доразвива и обогатява теорията на Дюи. Философията на Обучение чрез преживяване е в основата и на развитийните теории на Джилигън, Жан Пиаже, Лорънс Колбърг, Кейгън, Билънки и други изследователи и теоретици в областта на личностното и организационното развитие. През 1941 година възпитателят от немски произход Курт Хаан разработва програми, основани на Обучението чрез преживяване, с цел да подготви младите хора да се справят със стреса от войната и да изгради у тях “воля за живот”. Последователно се създават три училища – Outward Bound във Великобритания, Националното училище Outdoor Leadership (NOLS) в САЩ и EDUCO Adventure School в Канада.Паралелно с това, Пауло Фрер и Дейвид Колб прилагат основните идеи на Дюи и в нови насоки - Фрер - в областта на обучението на възрастни и социалната справедливост, а Колб - в контекста на обучението по време на целия жизнен цикъл и на организационното развитие.

Обучението чрез преживяване е обучение чрез собствен опит. То е демократично, цялостно и интегриращо, основано на процеса на осмисляне на преживяното. Днес, в съвременния свят, Обучението чрез преживяване се прилага в множество различни сфери: обучение сред природата, организационно и корпоративно развитие, студентски практики и обучаване в конкретна дейност. Неговите принципи широко се използват в сферите на творческото решаване на проблеми, изграждането на екип, решаването на конфликти, подобряване на комуникацията и ефективното ръководство. В някои от развитите страни Обучението чрез преживяване е университетска дисциплина.

Защо Обучението чрез преживяване е важно днес? При този модел на обучение се вземат предвид нуждите и желанията на обучаемия. Инициативата и активното участие в обучението водят до личностна промяна и растеж. Участието в най-разнообразни предизвикателни ситуации в нестандартни условия и среда, води до нови емоционални, интелектуални и поведенчески реакции. Анализът, осмислянето и обобщаването на така придобития собствен опит дава възможност той да бъде прилаган в ежедневието. От друга страна, активното участие в обучението, води до повишаване на желанието за учене. Така ученето с превръща в процес, чиито основи се полагат в детството и продължават цял живот, тъй като различните обществени условия, възрастови и социални среди изискват различни познания и умения. Обучението чрез преживяване се различава коренно от традиционното обучение, при което знанията се поднасят в готов вид и се изучва чужд опит, а учебните теории за поведение отричат ролята на всякакъв субективен опит. Чрез твърдението, че обменът на теоретични знания е единствения начин за изява на интелектуалните способности, ние можем да пречим на хиляди обучаващи се да разкрият пред самите себе си и пред нас своите личностни възможности. С други думи, обширното приложение на Обучението чрез преживяване важи в особена сила за сегашното поколение ученици и студенти, голяма част от които завършват гимназия или университет с ниско самочувствие относно способностите си за прилагане в практиката на усвоените знания и предубеждение към конкретното, практическо решаване на задачи.

В този смисъл, това което е от най-голямо значение през новата епоха, е способността за създаване на нови видове знания. Това означава, че училищата, колежите и университетите не бива да си позволят възпитаниците им да не са подготвени за непрекъснато променящи се изисквания на работното място. Следователно, целта на образованието е да разработи гъвкава и отговаряща на нуждите на обучаващите се система от педагогически стратегии. От друга страна е необходимо корпоративния сектор да осигури условия за непрекъснато развитие на личностния потенциал на служителите, което води до повишаване на корпоративната култура на работното място и като следствие постигане на по - високи резултати.

В залегналия в основата на Обучение чрез преживяване диалог между теорията и практиката, се намира доказан подход към образователната система и обществената организация на 21 век. Това е така, защото тази методика предлага възможност да обучаваме и да се обучаваме като цялостни личности. Въпреки силата и културния приоритет на традиционното обучение, Обучението чрез преживяване дава своя принос в процеса на опознаването на хората и заобикалящия ги свят. Не става въпрос, че единият начин на учене е по-добър или по-лош от другия, а просто, че няма смисъл да се разделят. В съвременния свят Обучението чрез преживяване и традиционното обучение са два взаимодопълващи се аспекта на образованието и личностното развитие на човека.

Виж повече

 

ФОТОГАЛЕРИЯ


Вижте любимите моменти от вашето приключение.

 

МЕТОДИКА


От тук може да прочетете подробно за Обучението чрез преживяване

 

РЕКЛАМИРАЙ ТУК   
 

Copyright © 1997 - 2015 Educo Bulgaria |