BGEN

Skype Me™!

 

  За ЕдюкоКурсове"Деца в риск"Център ЕдюкоTeam buildingКонтакти  
   

ТЪРСИКАЛЕНДАРКУРСОВ КАЛЕНДАР ЛЯТО - 2017

 

ЗАЯВИ УЧАСТИЕ


От тук можете да заявите участие в курс


 

КНИГА ЗА ГОСТИ


Моля посете нашата книга за гости!
Вашето мнение е важно за нас
.


Bulgarian Real Estate Fund

Мениджмънт Недвижими Имоти

ПФБК е водеща небанкова финансова институция на българския капиталов пазар. Основана през 1991, компанията предлага пълен набор от услуги в областта на инвестиционното банкиране включващи брокерски услуги, корпоративни финанси, сливания и придобивания, финансови консултации, проучвания и анализи, и управление на активи.

МЕЖДУНАРОДНА ШКОЛА ЕДЮКО БЪЛГАРИЯ

е основана през 1995 година като сдружение с нестопанска цел и е независима, не религиозна, не политическа организация. Регистрирана e с решение N 8807/08.11.1995 на СГС.

Основната цел на ЕДЮКО е да извежда на преден план мъдрост, състрадание, чувството за цел и отговорност у хора от всяка възраст и култура чрез преживявания сред природата. Името Едюко произхожда от латинската дума "educare", която означава "обучавам, възпитавам, извеждам напред" и се отнася до преживявания на различие, единство, предизвикателство и възможност. Свързана е и с развитието на общочовешките ценности.

Методиката се основава върху принципите на Обучение чрез преживяване. Повечето от заниманията се провеждат на открито, сред природата /Experiential outdoor education/.

Нашите програми са предназначени за деца, ученици, студенти от широк кръг специалности, организационни, фирмени и корпоративни екипи. Те се провеждат под формата на курсово и/или семинарно практическо обучение. Представляват комплекси от методи за усвояване на знания и умения, необходими за личностно осъществяване, чрез опита от лично преживяване. В програмното съдържание са включени технически елементи,

екологични дейности, специализирани занимания и интерактивни игри, казуси и дискусии. Техническите елементи включени в курсовото съдържание могат да бъдат: планински преходи, скално катерене, “въжени градини”, ски, придвижване със снегоходки, нощни походи, гребане, плуване, ориентиране, оцеляване, първа долекарска помощ и учебни спасителни акции. Специализираните занимания и игри са обособени в комплекси: “Разчупване на ледовете”, “Доверие и отговорност”, “Комуникация”, “Работа в екип”, “Решаване на конфликти”, Развиване на лидерските умения, Творчески занимания, Игри-предизвикателства, Игри за екологично образование. Казусите имат приключенски характер и допринасят за емоционалното и интелектуално развитие на участниците. Дискусиите провокират осмисляне на чувствата и развиване на комуникативните умения.

 

Едюко България организира и провежда целогодишно следните видове курсове: детски стандартни /със свободно записване и по поръчка за цели групи/, специализирани /Програма "Деца в риск"/, международни и Team building за студенти, организационни и работни екипи. Основен приоритет на Едюко България е адаптиране съдържанието на програмите към различните условия, възрастови групи, културни среди и моментните обстоятелства. Обученията се водят от инструктори, работещи в екипи, квалифицирани според нормативните документи и Стандарта за безопасност на Едюко България. Съотношението между броя на инструкторите и броя на участниците гарантира лично внимание и безопасност за цялата група.

През 2003 година бе създаден Център Едюко. Тук се провеждат след курсовите срещи с участниците в курсовете сред природата, срещи с родители, настойници, възпитатели, социални работници. Провеждат се и редовните семинари за повишаване квалификацията на инструкторите и за обучение на младши и стажант инструктори в Едюко България.

Международна школа Едюко България е независим и равнопоставен член на EDUCO International Alliance. EDUCO International Alliance е асоциация от неправителствени организации/училища, всяка от които основава своята дейност върху методите на Обучение чрез преживяване. Асоциацията координира обмена на методически и практически опит, инструктори и участници, разработването на съвместни програми, както и учредяването на нови Едюко организации в света. Обединяващи ЕДЮКО са ръководните ценности и оперативните критерии. Първото Едюко училище е основано в Британска Колумбия, Канада през 1969 година от новозеландския възпитател Джеф Тиш. До момента съществуват Едюко училища в Бразилия, България, Германия, Канада, Съединените Щати и Южна Африка.

 

Дейността на Международна школа Едюко България е одобрена от Министерство на образованието и науката.

Запазени права!

© 1997 - 2015 Международна школа Едюко® България - Всички права запазени!

Съдържанието на тази web-страница, както и прилежащите фото галерии се предоставят от Международна школа Едюко България само за Ваше лично ползване. Вие сте съгласни, че няма да репродуцирате, препращате, публикувате, разпространявате и използвате съдържимото с друга цел освен за лично ползване, без изричното писмено разрешение на  Международна школа Едюко България.

ФОТОГАЛЕРИЯ


Вижте любимите моменти от вашето приключение.

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


 

 

ПОМОГНЕТЕ


Вaшата финансова подкрепа помага на много деца да се чувстват обичани и значими.

МИБО КОНСУЛТ

   
 

Copyright © 1997 - 2015 Educo Bulgaria |

 
 

eXTReMe Tracker