BGEN 

Skype Me™!

 

  За ЕдюкоКурсове"Деца в риск"Център ЕдюкоTeam buildingКонтакти  
   

ТЪРСИКАЛЕНДАРКУРСОВ КАЛЕНДАР ЛЯТО - 2017

 

TEAM BULDING


Тeam building обучението е процес на изграждане на ефективно работещ екип.

 

КНИГА ЗА ГОСТИ


Моля посете нашата книга за гости!
Вашето мнение е важно за нас
.


 

 

Реализирани проекти

От стартирането на Програмата Едюко България е реализирала следните курсове и проекти:

1996 - 2003 Специализирани курсове с деца от Домовете за деца и юноши "Ран Босилек" и "Асен Златаров"; Програма от Специализирани Едюко курсове на три нива с деца от София, Добрич и Монтана със сърдечно-съдови хронични заболявания и оперирани.

1998 - 1999 Програма от Специализирани Едюко курсове на три нива в зимен и летен вариант с деца от SOS Детски селища в България, с.Дрен и гр.Трявна.

2000 - 2001 Едногодишна Програма на Едюко България “Деца и младежи в риск” в зимен и летен вариант с деца и младежи с проблеми на душевното здраве.

2002 Поетапно включване на децата от SOS Детски селища в България и Дом за деца лишени от родителска грижа “Асен Златаров” в отворените /със свободно записване/ курсове.

2002 Откриване и стартиране работата на Център Едюко – за след курсови срещи и организирани занимания с децата участвали в курсовете сред природата и “Отворена врата” за родители, настойници, възпитатели, социални работници.

2003 Едногодишна лятна програма от специализирани Едюко курсове с деца без родители от Столична община, район "Младост". Консултации на настойниците.

2004 Поетапно включване на децата без родители от Столична община, район "Младост" в отворените /със свободно записване/ курсове сред природата и в след курсовите занимания в Център Едюко. Консултации на настойниците.

2005 Специализирани Едюко курсове с млади лидери и деца в риск по проект на Дружество за ООН в България.

2005 Курс за младши инструктори в Едюко България. Основна цел – приложение на методиката Обучение чрез преживяване сред природата / Experiential outdoor education/ при работа с деца в риск.

2006 Едногодишна програма за деца със специфични нужди /проблеми в емоционалното развитие/. Работа с родителите.

2006 Едногодишна програма за деца, участвали в специализирани курсове по програма “Деца в риск”. Децата са поетапно включени в по два стандартни осемдневни курса сред природата и активно интегрирани в дейностите на Център Едюко.

2007 - 2008 Едногодишна програма за деца със специфични нужди /проблеми в емоционалното развитие и поведението/. Работа с родителите.

2007 - 2009 Модел на програма за социална интеграция на деца от рискови групи, базирана на методите на “ Experiential outdoor and indoor education”, разработена и прилагана от Международна школа Едюко България.

2008 - 2009 Специализирани курсове с деца и младежи от ВУИ “Св. Св. Кирил и Методий”, с.Керека, ВУИ “Н.Й.Вапцаров”, гр.Завет и СПИ “Хр. Ботев”, с.Драгоданово.

2010 – 2011 Продължаване на дейностите по програмата за социална интеграция на Деца в риск от Столична община, район “Младост”.

2011 – 2012 Продължаване на дейностите по програмата за социална интеграция на Деца в риск чрез включването им в отворените, със свободно записване, курсове.

2012 – 2014 - Дейности по програмата за превенция и социална интеграция на деца в риск чрез поетапното им включване в отворените, със свободно записване, курсове сред природата.

 

ПОМОГНЕТЕ


Вaшата финансова подкрепа помага на много деца да се чувстват обичани и значими.

     
 

Copyright © 1997 - 2015 Educo Bulgaria |